Catering

"Giải pháp toàn diện về dịch vụ chăm sóc bữa ăn"

VstarC không bán bữa ăn, chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc bữa ăn. Mà sự hài lòng của khách hàng là kết quả của bữa ăn mang lại.
 
Một bữa ăn chuẩn VstarC phải đảm bảo những yếu tố.
- Hợp khẩu vị;
- an toàn vệ sinh thực phẩm,
- đáp ứng dinh dưỡng và năng lượng;
- đúng thời gian;
- đủ số lượng;
- được phục vụ chu đáo và tận tâm;
- trong một môi trường an toàn.
 
Tiêu chuẩn ISO 22000 2005 được áp dụng cho việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Và chuẩn mực “CLB doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng” gìn giữ tinh dịch vụ chăm sóc bữa ăn của công ty.
 
Mỗi suất ăn, đượcVstarC bảo hiểm 10,000,000,000 VNĐ của Bảo hiểm Hàng Không Pháp.
back